Darmowa dostawa od 250,00 zł
Dodaj produkty, które lubisz i chcesz kupić później.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach produktów FB

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach produktów FB

1. Administratorem Pani/a danych osobowych w ramach produktów FB jest Royal Fashion Vipol sp. z o. o. Aleje Jerozolimskie 214 02-486 Warszawa e-mail: admin@royalfashion.pl. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z pod numerem telefonu +48 22 247 21 97.

2. Podanie danych osobowych w ramach produktów FB nie jest wymogiem ustawowym, ani nie jest niezbędne do zawarcia i wykonania jakiejkolwiek umowy z nami.

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do celów marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO. Nasze prawnie uzasadnione interesy w sferze marketingu polegają w szczególności na korzystaniu z usług Facebook jako współadministratora danych osobowych przetwarzających Pana/-i dane w zakresie określonym w polityce prywatności Facebook. Facebook jest dla nas platformą prezentowania naszych towarów i utrzymywania kontaktu z naszymi klientami i potencjalnymi klientami. Nie korzystamy z oferowanych przez Facebook dodaktowych możliwości marketingowego przetwarzania danych osobowych, ani nikomu nie przekazujemy Pana/i danych osobowych.

4. Dane na produktach FB będą przetwarzane do czasu skorzystania przez Pana/ią z prawa żądania usunięcia danych względem Facebook oraz zgodnie z polityką prywatności tej firmy.

5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia na zasadach wynikających z regulaminów poszczególnych produktów FB oraz w granicach udostępnionych przez Facebook administratorowi środków technicznych (np. co do możliwości usunięcia Twoich postów). Przysługuje Panu/i ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Informujemy, że zawarliśmy z Facebook umowę współadministrowania danych osobowych odnoszącą się do wykonywania Pani/a praw i naszych względem Pani/a
obowiązków, która znajduje się tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum .

7. Pana/-i dane osobowe w ramach produktów FB są przetwarzane w USA, gdzie zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej jest wystarczający poziom ochrony Pana/-i danych
osobowych.

pixel